گروه شرکت های پتروهگزان

مجموعه پتروهگزان PETROHEXANE.Co در ابتدای امر در سال 2009 در زمینه ساخت و تجهیز و راه اندازی پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه در سال 2011 شرکت پتروهگزان تجارت بین الملل PETHEX. Co به عنوان تامین کننده نیاز های شرکت PETROHEXANE.Co در زمینه تامین و تجهیز پروژه های EPC فعالیت خود را آغاز نمود و بصورت مجزا در امر واردات و تامین مواد شیمیایی و رنگ صنایع کاغذ و نساجی و پتروشیمی فعالیت خود را گسترش داد. همچنین شرکت آفتاب درخشان دریا ADD .Co به صورت خاص در زمینه سرمایه گزاری و تامین مالی دو شرکت دیگر و همچنین فعالیت در زمینه پروژه های BOT به این مجموعه اضافه گردید.

موفقیت های شرکت PETHEX.co باعث گردید که توجه شرکت های دیگر این مجموعه به سمت صنایع کاغذ و نساجی جلب گردد. و این موضوع باعث رشد هر چه بیشتر این مجموعه و همچنین تاسیس واحد تولید خمیر از الیاف بازیافتی در سال 2019 گردید. شرکت پترو هگزان تجارت بین الملل نماینده شرکت های بین المللی در زمینه واردات انواع مواد شیمیایی ، رنگ های مایع و پودری و همچنین انواع نشاسته کاتیونیک و اکسیدایز می باشد که سابقه همکاری با کارخانجات بنام ایرانی را دارا می باشد ، همچنین در زمینه واردات ضایعات کارتن و کاغذ از کشورهای اروپایی ،عراق و ترکیه فعالیت دارد .

پتروهگزان
فهرست