شرکت پتروهگزان تجارت بین الملل به عنوان یک شرکت مهندسی بازرگانی در جهت تامین مواد اولیه و ارتقای فنی صـنایع سلـولزی، نـساجی ، شیمـیایی و پتروشـیمی مـشغول به فـعالیت میباشد و در این راستا با امکان تولـید مواد شیمیـایی ، رنگ و همچـنین واردات ضایعات کارتن و کاغذ (آخال قـهوه ای و سفید) و اقلام پوشـشی، در داخل و خارج از ایران با هدف ارایه بهترین خدمات به کارخانجات گام برمیدارد. با توجه به پیچـیدگی های واردات به کشور، این شرکت اقدام به تاسیس دفاتر در ترکیه و دبی ،جهت تـسهیل واردات و صادرات هرگـونه کالای مرتبط ، نموده است .
با توجه به نیاز کارخانجات کشور،شرکت پتروهگزان تجارت بین الملل اقدام به همکاری موثر با تولید کنندگان برتر رنگ های مایع و پودری صنایع سلولزی و نساجی نموده و همچنین در زمینه تامین و تولید مواد شیمیایی تخصصی صنایع مختلف فعالیت بسزایی دارد ، از جمله مواد قابل ارائه توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :انواع انتی فوم ، رزین ، رتنشن اید ، مواد سایزینگ ، مواد شستشو فلت و وایر ، فلوکلنت و کواگولنت ، بایو ساید و …

پتروهگزان تجارت بین الملل
فهرست