پتروهگزان ، نساجی ، pethex , textile

رنگ های ری اکتیو

انواع رنگ ری اکتیو جهت رنگرزی و چاپ کالاهای سلولزی

رنگ های دیسپرس

انواع رنگ های دیسپرس جهت رنگرزی به صورت بچ و مداوم و همچنین رنگ های دیسپرس جهت چاپ کالاهای پلی استر به صورت داخلی و وارداتی

فهرست